Zapewnienie dostępu do Internetu w województwie małopolskim przez firmę GiGaNET

Firma GiGaNET aktualnie realizuje projekt inwestycyjny dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Przedmiotem projektu jest budowa dedykowanej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 4 miejscowości tj.: Brzyczyna, Wrząsowice, Jurczyce, Bęczarka, określonych w inwentaryzacji województwa małopolskiego jako „białe plamy”. Projekt ma na celu dostarczenie odbiorcom indywidualnym, przedsiębiorstwom, instytucjom oraz obiektom użyteczności publicznej usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości minimum 2 Mb/s.

ue-logo